Föreläsning

Om inte Du tror på Dig själv – vem ska då göra det?

. Att inte kunna läsa som 10-åring
. Mobbad
. Få högsta betyg på uppsatser i högstadiet
. Revansch och att tro på sig själv
. Egen företagare & ordförande i Företagarförening
. Våga
. Förverkliga författardrömmar
. Slåss mot stora förlagsjättar och faktiskt lyckas
. Skapa en ny logga: LoSS (Läs- och skrivsvårigheter)
. Lyfta fram människors utanförskap pga dyslexi

Boka föreläsning